Klant
Nijhuis
Deliverables
Platform en website
Website

Het dataplatform voor woning-
corporaties

01 Challenge

Het digitaliseren van de bouw

Alle woningcorporaties in Nederland staan voor dezelfde opgave: hoe krijgen we al ons bezit in 2050 energieneutraal? Er dient met veel zaken rekening gehouden te worden zoals de flora en fauna wetgeving, belangen van bewoners en het uitgavenpatroon.

Maar woningcorporaties hebben weinig zicht op hun eigen portfolio. Data die zij hiervoor nodig hebben is versnipperd en dient vanuit verschillende bronnen verzameld te worden. Dit leidt tot een inefficiënt en kostbaar aanvraagproces dat in de praktijk gemiddeld 20 weken duurt. Daarnaast worden er vaak dezelfde afwegingen gemaakt, terwijl 80% van alle projecten op elkaar lijkt en slechts 20% afwijkt.

Om efficiënter om te gaan met deze aanvragen, dient het overgrote deel gestandaardiseerd te worden. Dat kan alleen als eerst alle informatie wordt verzameld en gedigitaliseerd. Zo ontstond het dataplatform Nijver.

02 Solution

Een datagedreven platform

Vanuit verschillende databronnen verzamelt Nijver alle benodigde informatie die voor woningcorporaties nodig is. Met een druk op de knop krijgen woningcorporaties middels een overzichtelijk dashboard direct inzicht op de duurzaamheid, kwaliteit, CO2-uitstoot, huurderstevredenheid, huursom, energiekosten en leefbaarheid van hun woningportefeuille.

Nijver geeft een investeringsoverzicht weer waarmee woningcorporaties geadviseerd worden hoe zij hun doelstellingen op deze thema’s kunnen behalen. Dit resulteert in een slim en doordacht onderhoudsplan of verbeterstrategie met een bijbehorende kostenbegroting. Zo wordt direct duidelijk hoeveel impact dit maakt op hun portfolio en welke budgetten daarvoor nodig zijn. Vervolgens kan een aanvraag bij akkoord, worden doorgezet als opdracht bij het juiste bouwbedrijf.

Nijver
Nijver
03

Toekomstbestendig en wendbaar

Waar investeringsplannen opmaken voorheen honderden uren kostte, kan dit nu binnen een aantal clicks. Door het onderhoud- en verduurzamingsproces van woningcorporaties te standaardiseren en digitaliseren, kan de bouw sneller verduurzamen dan ooit voor mogelijk werd gehouden. Misschien wel (ruim) voor 2050!

Positieve start

Nijver wilde in het eerste kwartaal van 2022 haar eerste, betalende klant binnenhalen. Hierin zijn ze geslaagd. Vanuit de traditioneel gedreven markt wordt er positief en nieuwsgierig gereageerd op de disruptieve, reuzenstap die Nijver heeft gemaakt. Nieuwe inzichten om het platform door te ontwikkelen worden opgedaan.

Gravity heeft ons geholpen een platform te bouwen waarbij investerings- en onderhoudsbeslissingen simpel en snel gemaakt kunnen worden. Afwegingen worden nu een stuk makkelijker!
Alan Bosch
Directeur Nijhuis Apeldoorn

Meer weten over deze case?

Neem contact op
Volgende Delight Yoga

Beleef het Delight Yoga gevoel in de studio en online

Bekijk case

We are part of the Loyals Group