IT & Infrastructure

01

Continuïteit en beschikbaarheid

Bij alle platformen die Gravity bouwt staat een optimale development lifecycle centraal. Het proces wordt continu verbeterd, waarbij de focus ligt op schaalbaarheid, veiligheid en betrouwbaarheid.

Aangezien veel platformen die door ons worden gebouwd kritische bedrijfsprocessen raken, is de continuïteit en beschikbaarheid van het platform erg belangrijk. Daarom maken we gebruik van CI/CD pipelines met geïntegreerde tests en automatische deployment binnen Github Actions.

02

Cloud providers en databases

Verder worden alle platformen op een public cloud provider gehost die ten minste Kubernetes als service aanbiedt. Dit zijn onder andere AWS, Azure, Google Cloud en DigitalOcean. De keuze van het gekozen cloud platform wordt in overleg met de opdrachtgever gemaakt en is mede afhankelijk of deze reeds een cloud platform afneemt. Alle diensten bouwen we standaard stateless, scalable en high available op, waarbij we onder andere S3 of andere object of blob storage providers inzetten.

Vervolgens kiezen we een database die het beste past bij de te bouwen applicatie. Er wordt waar nodig caching met Redis toegepast. De data wordt met regelmaat gebackupt en de restore wordt regelmatig getest. Daarbij monitoren we het hele platform actief, zodat we direct kunnen ingrijpen wanneer nodig.

Meer weten?

Neem contact op