User Research

01

De mens centraal

User research zetten we in om de mens centraal te stellen in het ontwerpproces. Het is toepasselijk voor elk type doelgroep. Of het nu gaat om een gebruiker, medewerker of stakeholder. Wij maken onderscheid in kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Kwalitatief onderzoek, waaronder interviews en gebruikerstesten, zetten wij voornamelijk in om tot nieuwe inzichten te komen zoals onbekende behoeftes of eerste feedback op een concept. Met kwantitatief onderzoek kunnen wij inzichten die we hebben verkregen op kleine schaal valideren bij een grotere doelgroep, bijvoorbeeld door middel van surveys.

02

De voordelen van user testing

Met user research kunnen wij de volgende inzichten in kaart brengen:

  • Het ontdekken van (onbewuste) behoeftes en pijnpunten
  • Het testen van nieuwe oplossingen op propositieniveau
  • Het testen van concepten op detailniveau, zoals feature testing
  • Het testen van de bereidheid om te betalen voor een product of dienst

Meer weten?

Neem contact op

We are part of the Loyals Group