Service Design

01

Diensten ontwikkelen en verbeteren

De Service Design methodiek zetten we in om diensten te ontwikkelen of te verbeteren waarbij de klant of eindgebruiker centraal staat. We zoomen daarbij in op de problemen en behoeften van jouw doelgroep. Dit kan gaan om klanten, medewerkers of zelfs stakeholders. Met behulp van user research kunnen we de beoogde doelgroep(en) in kaart brengen met daarbij de (onbewuste) behoeften of pijnpunten die zij hebben.

02

User Research

Inzichten uit gebruikerstesten gebruiken we vervolgens als startpunt voor het:

  • opzetten van een nieuwe waardepropositie, business case of service concept. Op deze manier wordt de doelgroep centraal gezet om tot nieuwe concepten te komen die uniek zijn in de markt.
  • verbeteren en optimaliseren van de klantervaring van een bestaande dienst. Door naar zowel de klantreis als de blueprint van de service te kijken, kunnen we de service optimaal verbeteren.
03

Methodieken en tools

Als onderdeel van het Service Design proces kunnen we de volgende methodieken en tools toepassen:

  • User research: om de doelgroep te onderzoeken. Hieronder vallen onder andere interviews, user tests en surveys
  • Customer journeys en customer life cycle maps: om de klantreis en klantervaring in kaart te brengen
  • Blueprints: om de samenhang van de klantreis en organisatie in kaart te brengen
  • Personas: om de doelgroep te typeren (vaak op basis van gedrag / gedeelde behoeftes)
  • Ideegeneratie en conceptontwikkeling: voor het bedenken van nieuwe proposities, business modellen of concepten
  • Waardepropositie creatie: voor het uitwerken van een nieuwe propositie
  • Business model creatie: voor het uitwerken van een nieuw business model

Meer weten?

Neem contact op