Service Design

01

Service Design is het ontwikkelen en/of verbeteren van diensten. We zoomen in op de problemen en behoeften van jouw doelgroep. Door user research uit te voeren onder de beoogde doelgroep(en) brengen we in kaart welke (onbewuste) behoeften en waardeproposities we kunnen aanspreken met nieuwe business cases en serviceconcepten.

02

User Research

Uit onder andere user tests, interviews, surveys en panels verkrijgen we inzichten. Vervolgens verwerken we dit in de customer journey en customer life cycle maps. De basis voor een nieuwe dienst of product is gelegd. Daarna gaan we deze nieuwe serviceconcepten in een snel en systematisch tempo ontwikkelen, valideren en verbeteren.

Meer weten?

Neem contact op