Development

01

Development Fase

In de Development Fase bouwen we verder op het fundament dat in de Discovery fase is gelegd. In onze aanpak houden we hierbij rekening met schaalbaarheid, veiligheid, betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid van het platform. Zo brengen onze developers de eerder ontwikkelde designs en concepten tot leven.

02

We werken de design libraries en systems uit tot herbruikbare componenten, waarmee we de frontend consistent en efficiënt opbouwen. Onze developers werken met een stack die bestaat uit VueJS met NuxtJS of een stack gebaseerd op ReactJS met NextJS. De frontend applicatie wordt aan een headless CMS gekoppeld door middel van een API. We zetten hiertoe vaak het Strapi Headless CMS in dat een GraphQL API heeft voor de datakoppeling.

GitHub wordt ingezet om versiebeheer toe te passen op de geschreven code. Github Actions wordt gebruikt om onze CI/CD pipelines op te bouwen. We kunnen zo automatisch onze code testen, Docker containers bouwen en ook geautomatiseerd releasen op de gekoppelde Kubernetes clusters. Door het handwerk zo veel mogelijk weg te nemen uit het proces verhogen we de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze deliverables.

Onze developers hebben ervaring met diverse type databases waaronder de meer traditionele MySQL- / MariaDB-databases, maar ook met NoSQL databases zoals MongoDB. Tevens zijn er diverse databases die worden ingezet voor meer specifieke use cases zoals caching, big data of data warehousing. Voorbeelden hiervan zijn MS SQL, Postgres, CrateDB en Redis.

Voor diverse losse (serverless) functions worden NodeJS modules ingezet zodat functions ook apart ingezet kunnen worden buiten het headless CMS om. Deze functions kunnen worden getriggerd door een queue of message bus zoals RabbitMQ, Nats.io, Azure Service Bus, etc. Om hoogfrequent data uit hardware devices te kunnen ophalen en versturen, worden MQTT brokers zoals EMQX gebruikt.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact op

We are part of the Loyals Group